Εταιρικό Προφίλ

ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ – από το 1965

Η εταιρία μας “Ταβουλαρέας Ηλίας – Μηχανήματα και εξαρτήματα ψύξης και κλιματισμού” δραστηριοποιείται από το 1965 και στο χώρο της εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ψυκτικών ρευστών που προορίζονται για εφαρμογές επαγγελματικής αλλά και βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού.

Συνεργαζόμαστε χρόνια με επαγγελματίες και τεχνικούς του κλάδου ψύξης & κλιματισμού, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες επεξεργασίας και αποθήκευσης πάσης φύσεως τροφίμων, τον δημόσιο τομέα, καθώς και άλλες συναφείς εμπορικές επιχειρήσεις ψυκτικών ειδών.

Η εισαγωγή των εμπορευμάτων επιτυγχάνεται με το χαμηλότερο κόστος και ο χρόνος παράδοσης είναι σχεδόν άμεσος λόγω του stock που διατηρείται στις αποθήκες.

Η διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται με ίδια μέσα της εταιρείας με άμεσες παραδόσεις κατόπιν προγραμματισμού από τους ιδιόκτητους χώρους μας (έδρα και αποθήκες).Ταβουλαρέας - Εξουσιοδοτημένος Διανομέας

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι διανομείς των κυριότερων Ευρωπαϊκών εργοστασίων και διαθέτουμε άμεση πρόσβαση σε προϊόντα και τεχνική πληροφόρηση.