Πελάτες

Πελάτες μας αποτελούν:

  • Επαγγελματίες και Τεχνικοί του κλάδου Ψύξης & Κλιματισμού
  • Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες
  • Βιοτεχνίες
  • Βιομηχανίες Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Πάσης Φύσεως Τροφίμων
  • Δημόσιο Τομέας
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις Ψυκτικών Ειδών


Ταβουλαρέας - Εξουσιοδοτημένος Διανομέας

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι διανομείς των κυριότερων Ευρωπαϊκών εργοστασίων και διαθέτουμε άμεση πρόσβαση σε προϊόντα και τεχνική πληροφόρηση.